دبیرستان غیردولتی امام هشتم (امام رضا علیه السّلام)

* بسم الله الرحمن الرحیم

* دبیرستان غیردولتی امام هشتم (امام رضا علیه السلام)

* سال تأسیس: 1381

* مفتخر هستیم که در مکانی خدمت می کنیم که مزیّن به نام مبارک امام رؤوف است.

* سرلوحه ی خدمات ما، حرکت در مدار رضایت آن امام بزرگوار و توسّل به ایشان است.

* در هجدهمین سال فعّالیت (سال تحصیلی 1400-1399) با یکی از کم نظیرترین گروه های آموزشی در خدمت عزیزان دانش آموز در هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم هستیم:

دین و زندگی دهم، یازدهم و دوازدهم: آقای جمشیدی

عربی دهم، یازدهم و دوازدهم: آقای زارع

فارسی دهم، یازدهم و دوازدهم: آقایان شادرام و استاد عزتی

زبان انگلیسی دهم، یازدهم و دوازدهم: آقای پورپیام

ریاضی دهم، یازدهم و دوازدهم: آقای مهندس زینتی زاده

فیزیک دهم، یازدهم...

ادامه ...
دبیرستان غیردولتی امام هشتم (امام رضا علیه السّلام)

اخبار